کره ای

14مهر
اگر کره پولمان را ندهد،دیگر سریال هایش را پخش نخواهیم کرد!
تحریم سریال های کره ای

اگر کره پولمان را ندهد،دیگر سریال هایش را پخش نخواهیم کرد!

نیوز: گروکشی هنری در ازای آزادی پول نفت؟یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مقابله با متوقف شدن هفت میلیارد […]

-