کتک کاری

05مرداد
ضرب و شتم شدید جوان میوه فروش توسط ماموران سد معبر شهرداری

ضرب و شتم شدید جوان میوه فروش توسط ماموران سد معبر شهرداری

نیوز: فیلمی تاسف بار مبنی بر کتک زدن جوان میوه فروش،که در فضای مجازی دست به دست چرخید. فروشنده میوه […]

-