کاندیدای اصولگرایان

29بهمن
سخنان غلامحسین اسماعیلی بازی اصولگرایان را بر هم ریخت

سخنان غلامحسین اسماعیلی بازی اصولگرایان را بر هم ریخت

  رد کاندیداتوری رییسی هر بار گروه و شخصیتی از این جریان برای خود نقشه راهی ترسیم و گزینه مطلوبش […]

29بهمن
بهتر است افرادی به رأس کار بیایند که اراده، عرضه و توان اداره صحیح دولت را داشته باشند

بهتر است افرادی به رأس کار بیایند که اراده، عرضه و توان اداره صحیح دولت را داشته باشند

  مشارکت اصولگرایان در انتخابات  ۱۴۰۰ نتایج تاریخی انتخابات چیزی نیست که بشود آن را کتمان کرد یا نادیده گرفت. […]

-