کارگران کنتورسازی ایران

۰۸آبان
مشکل پرداخت مقرری بیمه بیکاری کارگران کنتورسازی رفع شد

مشکل پرداخت مقرری بیمه بیکاری کارگران کنتورسازی رفع شد

کارگران کارخانه «کنتورسازی ایران» از رفع مشکل بیمه بیکاری کارگران بیکار شده این واحد تولیدی خبر داد. شماری از کارگران کارخانه کنتورسازی در تماس با خبرنگار ایلنا، در خصوص رفع مشکل بیمه بیکاری کارگران بیکار شده این واحد تولیدی گفتند: حدود ۱۰۲ نفر از کارگران این کارخانه از اردیبهشت ماه برای دریافت مقرری بیمه بیکاری […]