کارگران معادن

۰۱آذر
آغاز فعالیت معدن سنگ«ده غیبی» با ۱۵ کارگر

آغاز فعالیت معدن سنگ«ده غیبی» با ۱۵ کارگر

معدن سنگ «ده غیبی» که از سه سال پیش به دلیل برخی مشکلات فعالیت خود را متوقف کرده بود، مجددا شروع به کار کرد. به گزارش خبرنگار ایلنا، معادن سنگ «ده غیبی» واقع در شمال غربی مشهد پس از سه سال وقفه در تولید، فعالیت استخراجی خود را با اشتغال ۱۵ کارگر از سر گرفت. […]