تاریخ : شنبه, ۱۵ آذر , ۱۳۹۹ 20 ربيع ثاني 1442 Saturday, 5 December , 2020

کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس

۱۶آبان
۵۰ درصد از حقوق کارگران ابنبه فنی تراورس پرداخت شد

۵۰ درصد از حقوق کارگران ابنبه فنی تراورس پرداخت شد

روز پنجشنبه (۱۵ آبان ماه) ۵۰ درصد از حقوق مردادماه کارگران نگهداری خطوط ابنیه فنی تراورس پرداخت شد. کارگران نگهداری خطوط ابنیه فنی تراورس به خبرنگار ایلنا گفتند: نیمی از دستمزد مرداد ماه خود را روز پنجشنبه (۱۵ آبان) دریافت کردیم و از قرار معلوم طبق روال جاری باقیمانده ۵۰ درصد حقوق مرداد ماه کارگران […]