کارگران تراورس

18آذر
واگذاری “تراورس” کجا، واگذاری “جگوار” کجا؟ / کارگران یک‌صدا خواستار بازگشت صنایع خصوصی به دولت هستند

واگذاری “تراورس” کجا، واگذاری “جگوار” کجا؟ / کارگران یک‌صدا خواستار بازگشت صنایع خصوصی به دولت هستند

مراجع قضایی باید با سرعت و قدرت بیشتر به مقوله‌ی واگذاری‌ها در دو دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ شمسی ورود کرده […]

17آذر
قبل از خروج پیمانکار مطالبات کارگران پرداخت شود

قبل از خروج پیمانکار مطالبات کارگران پرداخت شود

مهمترین نگرانی حال حاضر کارگران ابنیه فنی تراورس و سایر کارگرانی که در کارخانجات بتنی مشغول کارند، این است که […]

06آذر
سرنوشتِ نامعلومِ هفت هزار کارگرِ «تراورس»/ چرا واگذاری به دولت ملغی شد؟!

سرنوشتِ نامعلومِ هفت هزار کارگرِ «تراورس»/ چرا واگذاری به دولت ملغی شد؟!

کارگران تراورس می‌گویند: گناه ما کارگران چیست که باید چوب تصمیمات اشتباه را بخوریم؛ چرا تصمیم گرفته‌اند واگذاری به دولت […]

-