تاریخ : پنج شنبه, ۱۳ آذر , ۱۳۹۹ 18 ربيع ثاني 1442 Thursday, 3 December , 2020

کارگران استان لرستان

۲۸آبان
کتمان کرونا از سوی کارگران به دلیل ترس از اخراج/ هفت هزار کارگر ساختمانی “بحران معیشتی” دارند

کتمان کرونا از سوی کارگران به دلیل ترس از اخراج/ هفت هزار کارگر ساختمانی “بحران معیشتی” دارند

بسیاری از کارگران استان لرستان تن به قراردادهای کاری چندماهه می‌دهند درحالی‌که ماهیت شغلی آنها مستمر است. کارگران لرستانی با گسترش کرونا شرایط بدی را تجربه می‌کنند؛ اگرچه تمام کارگران استان لرستان از آثار گسترش کرونا در امان نبوده‌اند ولی آسیب‌پذیری کارگران ساختمانی نسبت به صنوف دیگر بیشتر بوده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، گسترش […]