کارگران اخراجی هفت تپه

۱۸آبان
بازگشت به کار کارگران اخراجی هفت تپه از فردا

بازگشت به کار کارگران اخراجی هفت تپه از فردا

امام جمعه اهواز با تاکید بر اینکه خلع ید مالک هفت تپه از این شرکت قطعی است ولی باید چرخه قانونی آن طی شود، گفت: مدیرعامل جدید توسط دادستان کل کشور معرفی شده که با وی همکاری نشد؛ اگر قرار است مشکلات حل شوند باید همکاری لازم بین کارگران و مدیر جدید صورت گیرد. وی با بیان اینکه مشکلات هفت […]