کارگران ابنیه فنی تراورس

۲۶آبان
مخالفت کارگران ابنیه فنی با واگذاری دوباره شرکت تراورس به گروه امیرمنصورآریا

مخالفت کارگران ابنیه فنی با واگذاری دوباره شرکت تراورس به گروه امیرمنصورآریا

شماری از کارگران پیمانی خطوط ابنیه فنی راه‌آهن کشور مخالفت خود را با اواگذاری دوباره شرکت ابنیه فنی تراورس به گروه امیرمنصور آریا اعلام کردند. شماری از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن به خبرنگار ایلنا گفتند: شرکت خدمات خط و ابنیه تراروس در نیمه دوم دهه‌ی ۸۰ طبق قانون اصل ۴۴ قانون اساسی به گروه […]