کارگران آب وفاضلاب اه

۱۱آبان
پایان اقامت یک روزه کارگران آبفای اهواز در تهران

پایان اقامت یک روزه کارگران آبفای اهواز در تهران

کارگران پیمانی آبفای اهواز که روز گذشته با سفر به تهران مقابل ساختمان وزارت نیرو تجمع کرده بودند پس از به توافق رسیدن بر سر خواسته‌های خود به محل اقامت خود بازگشتند. منابع کارگری در آب وفاضلاب امروز یکشنبه از پایان اعتراض یک روزه کارگران آبفای اهواز در تهران مقابل ساختمان وزارت نیرو خبر دادند. […]