کارگران آبدار کهکیلویه وبویر احمد

۱۲آبان
درخواست کارگران آبدار کهکیلویه و بویراحمد برای پرداخت معوقات مزدی

درخواست کارگران آبدار کهکیلویه و بویراحمد برای پرداخت معوقات مزدی

کارگران آبدار آبفای استان کهکیلویه و بویراحمد خواستار پرداخت مطالبات پنج ماهه خود هستند. جمعی از کارگران آبدار آبفای استان کهکیلویه و بویراحمد در تماس با خبرنگار ایلنا، از شرایط دشوار زندگی خود در نتیجه‌ عدم دریافت پنج ماه حقوق خبر دادند و گفتند: در این اوضاع اقتصادی و علیرغم وجود تهدید کرونا، حقوق کارگران […]