کارگاه آموزشی تامین اجتماعی

۱۴آبان
کارگاه آموزشی تامین اجتماعی کلید خورد

کارگاه آموزشی تامین اجتماعی کلید خورد

سازمان تامین اجتماعی و شبکه خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران در اقدامی مشترک برگزاری کارگاه آموزشی تامین اجتماعی را کلید زدند. به گزارش ایلنا، به دلیل شرایط شیوع بیماری کرونا و نیز پراکنندگی شرکت کنندگان، نخستین جلسه این کارگاه روز دوشنبه ۱۲ آبانماه به صورت مجازی برگزار شد؛ قرار است برگزاری این جلسه هر […]