کارت سوخت المثنی

۰۸تیر
در خواست المثنی کارت هوشمند سوخت /نحوه پیگیری کارت هوشمند سوخت

در خواست المثنی کارت هوشمند سوخت /نحوه پیگیری کارت هوشمند سوخت

به گزارش افکارنیوز، فاطمه کاهی با بیان اینکه فرد خریدار نباید نگران عدم مالکیت کارت سوخت باشد، اظهار کرد: درصورت خرید خودرو از یک شخص، تمامی مدارک خودرو از جمله کارت سوخت باید از فروشنده به فرد خریدار تحویل داده شود. ولی بهتر است که خریدار خودرو پس از تحویل کارت سوخت جهت پیشگیری از […]