کارت بانکي

۱۶فروردین
نظم جهانی با قرنطینه تازه‌ای مواجه می‌شود

نظم جهانی با قرنطینه تازه‌ای مواجه می‌شود

مهم‌ترین پیامدهای جهانی بحران کرونا چه بود؟ آیا در دوران پساکرونایی معادلات جهانی با تغییرات محسوسی مواجه خواهد بود؟ مهم‌ترین پیامدهای جهانی بحران کرونا این بود که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که از نظر ثروت، صنعت و توسعه پیشرفت زیادی کرده بودند و با خوش باوری به آینده نگاه می‌کردند و خود را از بسیاری […]