کارآفرینی و اشتغال وزارت کار

۰۷آبان
سامانه ملی اشتغال و کسب و کار راه‌اندازی شد

سامانه ملی اشتغال و کسب و کار راه‌اندازی شد

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار در کشور خبر داد. به گزارش ایلنا، عیسی منصوری، یکی از اهداف راه‌اندازی این سامانه را دسترسی به آمار و اطلاعات مرتبط با عرضه و تقاضای نیروی کار دانست و گفت: اطلاعات و داده‌های دقیق […]