کادر پزشکی اورژانس

۲۰شهریور
ما کادر پزشکی اورژانس کتک خور و فحش خورمان ملسه! /۳۰ درصد تماس‌های اورژانس تهران مزاحمت تلفنی است

ما کادر پزشکی اورژانس کتک خور و فحش خورمان ملسه! /۳۰ درصد تماس‌های اورژانس تهران مزاحمت تلفنی است

    نیوز: همه چیز در کسری از ثانیه اتفاق می‌افتد. آژیر آمبولانس که به صدا در می‌آید تپش قلب امان تکنسین‌های اورژانس را می‌برد. آدرنالین خون شان  به بالاترین میزان  خود می‌رسد. با هزار اصرار از گره‌های کور ترافیک در خیابان ها برای خودشان کوچه باز می‌کنند تا در کمتر از ۴ دقیقه خود […]