کاخ سفیـد

۰۴مهر
افشای نقشه تیم ترامپ برای کناره گیری از قدرت

افشای نقشه تیم ترامپ برای کناره گیری از قدرت

به گزارش افکارنیوز، یکی از سازمان یافته ترین بخش های عملیاتی کاخ سفید در این روزها، ساختمان دفتر اجرایی (بال غربی کاخ سفید) است که در حال برنامه ریزی برای انتقال قدرت احتمالی است. در حالی که ترامپ بارها به رای گیری پستی و جو بایدنِ خواب آلود حمله کرده و حاضر نشده است تا […]