ژوزف استالین

07آذر
روایتی از یک تحقیر ملی/ چه کسانی برای ذلت ایران جشن گرفتند؟

روایتی از یک تحقیر ملی/ چه کسانی برای ذلت ایران جشن گرفتند؟

خبرگزاری مهر -گروه سیاست؛ ششم آذر ماه سال ۱۳۲۲ رؤسای جمهور سه کشور پیروز جنگ جهانی دوم بدون اطلاع دولت […]