ژنرال شرمن

27شهریور
کشیدن فویل آلومینیومی به دور بلندترین درخت جهان برای نجات جانش

کشیدن فویل آلومینیومی به دور بلندترین درخت جهان برای نجات جانش

نیوز: کشیدن فویل آلومینیومی به دور بلندترین درخت جهان،آتش به جان پارک ملی Sequoia در غرب آمریکا افتاد و درخت […]

-