ژنرال آمریکایی

06خرداد
توافق آتش‌بسی را که در این دو کشور حکفرما بود، نقض کرده‌اند.

توافق آتش‌بسی را که در این دو کشور حکفرما بود، نقض کرده‌اند.

، یک تیم تحقیقاتی ویژه چندملیتی فرماندهی سازمان ملل به این نتیجه رسیده است که سربازان دو طرف کره شمالی […]