ژایر بولسونارو

24آبان
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز تمام نشده است

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز تمام نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مرکوپرس، «ژائیر بولسونارو» رئیس جمهور برزیل، از معدود رهبران جهان که هنوز […]