ژئوپلتیکی

16فروردین
روایت قالیباف از جهان پساکرونا با چاشنی انتقاد از دولت روحانی

روایت قالیباف از جهان پساکرونا با چاشنی انتقاد از دولت روحانی

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:  در جهان دگرگون‌شدۀ آینده نقشی مؤثر خواهیم داشت یا صرفاً نظاره‌گر خواهیم […]