پرداخت الکترونیکی

25تیر
نیمی از مردم از پرداخت الکترونیک استقبال نکردند

نیمی از مردم از پرداخت الکترونیک استقبال نکردند

به گزارش نیوز، خادمی مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه کشور با اشاره به اجرای طرح پرداخت  الکترونیکی  در عوارض […]

30بهمن
تصویب لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی مجلس

تصویب لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش نیوز، در طول چند سال گذشته اقدامات مناسبی در خصوص توسعه کمّی و کیفی نظام‌های پرداخت الکترونیکی و […]

-