و دکتر سیدمحمد هاشمی

22اردیبهشت
نامه ۳۰۰ نفر از استادان حقوق به آقای ابراهیم رئیسی

نامه ۳۰۰ نفر از استادان حقوق به آقای ابراهیم رئیسی

در پاسخ به فراخوان قوه قضائیه و دعوت از استادان و صاحب‌نظران حقوقی برای اظهارنظر درباره پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرائی […]