واکنش اروپا به انتقام سخت ایران از آمریکا

چیزی یافت نشد !