وام 1میلیون تومانی

04آذر
ثبت نام وام کرونا آغاز شد + جزئیات و نحوه ثبت نام

ثبت نام وام کرونا آغاز شد + جزئیات و نحوه ثبت نام

ثبت‌نام وام یک میلیون تومانی کرونا آغاز شد و متقاضیان باید کد ملی خود را از تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال کنند.