وام یارانه

02آذر
جزئیات وام یک میلیونی برای یارانه‌بگیران

جزئیات وام یک میلیونی برای یارانه‌بگیران

    وام یک میلیونی برای یارانه بگیران به خاطر محدودیت های کرونا از وعده هایی بود که رئیس جمهور […]