وام بلا عوض

20اردیبهشت
وام یک میلیونی بلا عوض می شود؟

وام یک میلیونی بلا عوض می شود؟

وام یک میلیون تومانی دولت برای سرپرستان خانوارها با توجه به شرایط کرونا واریز شد. دولت اما قرار است مدل […]