وام اشتغال زایی

31فروردین
پرداخت وام اشتغال زایی در انتظار فروکش کردن موج کرونا

پرداخت وام اشتغال زایی در انتظار فروکش کردن موج کرونا

وی افزود: درحال رایزنی با بسیج ادارات و قرارگاه‌ها جهادی هستیم تا اگر مواد اولیه را در اختیار مددجویان قرار […]