واردات کشور

19آبان
تجارت ۱۹ میلیارد دلاری با همسایگان طی هفت ماه امسال

تجارت ۱۹ میلیارد دلاری با همسایگان طی هفت ماه امسال

نیوز :رئیس گمرک در ادامه در خصوص واردات از کشورهای همسایه گفت: کشورمان در این مدت از ۱۰ کشور همسایه واردات داشته است که میزان واردات کشورمان از حیث حجمی بالغ بر هشت میلیون و ۵۹۲ هزارو ۵۵۰ تن وبرابر با هشت میلیارد و ۹۷ میلیون و ۷۸۶ هزارو ۳۶۵ دلار بوده است که این میزان ۴۴ درصد وزن و ۴۰ درصد ارزش کل واردات کشور را شامل می‌شود.