هیأت‌ها را از مساجد بیرون می‌کنند؟

چیزی یافت نشد !