هگتا

۰۶اردیبهشت
امضای قرارداد با آلمان در راستای تعمیر قطارهای ایران

امضای قرارداد با آلمان در راستای تعمیر قطارهای ایران

مدیرعامل شرکت ریلی رجا در مراسم تودیع و معارفه یکی از اعضای هیأت مدیره این شرکت، گفت: با اقدامات متعدد در حوزه‌های […]