هویت ایرانیان

26آذر
کرونا قدرت غلبه بر فرهنگ مردم یک سرزمین را ندارد

کرونا قدرت غلبه بر فرهنگ مردم یک سرزمین را ندارد

ساری (پانا) – جامعه ایرانی جامعه‌ای دیرپا و متکی به سنت‌ها و آیین‌های باستانی و مذهبی است که قرن‌ها تکرار […]