هم وطن

۱۴آذر
رؤیاهای محال از داوینچی تا مخترع هم‌وطن!

رؤیاهای محال از داوینچی تا مخترع هم‌وطن!

«تابناک با تو» – کار کردن روی محالات و آرزوها، در ذات خود چیز بدی نیست، اما موضوع وقتی ناپسند می‌شود […]