همکاری هسته ای با ایران

۱۲فروردین
آمریکا معافیت همکاری هسته ای با ایران را تمدید کرد

آمریکا معافیت همکاری هسته ای با ایران را تمدید کرد

به نقل از وبگاه واشنگتن فری بیکن، دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در اقدامی که به احتمال بسیار خشم […]