همکاری مردم

۰۶آذر
خطرناک ترین نگرانی بابت شیوع کرونا، دورهمی هاست که باید تعطیل شوند

خطرناک ترین نگرانی بابت شیوع کرونا، دورهمی هاست که باید تعطیل شوند

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ – ۲۳:۱۵ تهران (پانا) – معاون کل وزارت بهداشت، اعلام کرد در کاهش ترددها بعد از […]