همکاری تهران-پکن

۲۸تیر
همکاری تهران-پکن، یکجانبه گرایی آمریکا را به چالش کشیده است

همکاری تهران-پکن، یکجانبه گرایی آمریکا را به چالش کشیده است

به گزارش افکارنیوز، “سی. سی. تی. وی” تلویزیون دولتی چین روز شنبه در این گزارش آورده است که فشارهای غرب […]