همکاری ایران و چین مهار سیاست فشار حداکثری آمریکاست

۱۴آبان
واکنش وزارت خارجه به خبر توقف مذاکرات ایران و چین

واکنش وزارت خارجه به خبر توقف مذاکرات ایران و چین

به گزارش مشرق، «سعید خطیب زاده» افزود: دو کشور درباره جزئیات قرارداد در حال گفت‌گو هستند و نتایج حاصل شده […]