همکاری‌های دوجانبه

۰۷آذر
افزایش همکاری‌های دوجانبه بین روسیه و ترکمنستان

افزایش همکاری‌های دوجانبه بین روسیه و ترکمنستان

مقامات روسیه و ترکمنستان در نشست ویدئویی همکاری دو جانبه برای انتقال فن آوری ها و سیستم های دیجیتال بین […]