همکاری‌های تسلیحاتی

۲۶آذر
همکاری‌های تسلیحاتی ایران با کشورهای مختلف در حال پیگیری است

همکاری‌های تسلیحاتی ایران با کشورهای مختلف در حال پیگیری است

امیرسرتیپ امیرحاتمی در توضیح همکاری‌های تسلیحاتی ایران با سایر کشورها، گفت: همکاری‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران با برخی از کشورها […]