همه‌گیری کرونا

۲۶آذر
شرایط وخیم آمریکا در پی همه‌گیری کرونا

شرایط وخیم آمریکا در پی همه‌گیری کرونا

« برنی سندرز » سناتور دموکرات ایالت ورمونت در پیامی در توییتر به شرایط وخیم آمریکا در پی همه‌گیری کرونا […]