همنشینی «زائری» و «یامین‌پور» در یک مجله + عکس

۳۰آذر
آسیب‌های افزایش بی‌رویۀ ترجمۀ کتاب کودک در «شیرازه کتاب»

آسیب‌های افزایش بی‌رویۀ ترجمۀ کتاب کودک در «شیرازه کتاب»

      به گزارش مشرق، در شماره جدید نشریه «شیرازه‌کتاب» با عنوان «نبرد با تروای ترجمه» به موضوع افزایش بی‌رویه […]