همسو

۰۷آبان
طالبان با افزایش خشونت ها قدرت نمایی می کنند – آوا

طالبان با افزایش خشونت ها قدرت نمایی می کنند – آوا

به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)_بلخ، فرخ لقا اونچی زاده مسئول دفتر صنایع در زون شمال با برگزاری برنامه ” […]