همسر مناسب

۳۰دی
نقش بسیار مهم درک متقابل در تداوم عشق
شیوه تداوم همیشگی یک رابطه مشترک بین زوجین

نقش بسیار مهم درک متقابل در تداوم عشق

چه چیزی واقعا زوجین را با هم نگه می دارد؟ اگر نمی توانید درک کنید و دیدگاه شریک زندگی خود […]

۱۸دی
چگونه با همسر لجباز خود رفتار کنید

چگونه با همسر لجباز خود رفتار کنید

درک دیدگاه شما برای او به همان اندازه مهم است که درک دیدگاه او نیز برای شما مهم است. اگر او نیاز به توضیح بیشتر دارد، سعی کنید آن را به اندازه درک او به او بدهید.

۰۱دی
چگونه شریک زندگی یا همسر خود را پیدا کنیم

چگونه شریک زندگی یا همسر خود را پیدا کنیم

اگر خودتان بدبخت باشید، اولین نفری که کنار شما می آید و کاری برای انجام دادن به شما می دهد خیلی راحت شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد . همنشینی را با عشق اشتباه نگیرید.