همسر قالیباف

۲۰آذر
شکایت قالیباف از حناچی به خاطر تهمت به همسرش

شکایت قالیباف از حناچی به خاطر تهمت به همسرش

ناصر امانی مشاور شهردار اسبق تهران  گفت: هیچ ملکی در اختیار شخص خانم دکتر مشیر، همسر دکتر قالیباف نبوده است بلکه […]