همسر حاکم دبی

۰۵آذر
جزییات رابطه عاشقانه همسر حاکم دبی با بادیگارد انگلیسی‌ اش

جزییات رابطه عاشقانه همسر حاکم دبی با بادیگارد انگلیسی‌ اش

رابطه عاشقانه دو ساله این دو به فرار پرنسس هیا از خانه اش در دبی همراه با دو فرزندش از ترس و بعد از درگیری با شوهر قدرتمندش منتهی شد.