همسر بسیجی و پاسدار شهیدمحمد محمدی

۰۳آذر
روایت تلخ همسر شهید امر به معروف و نهی از منکر توسط اراذل شهید شد

روایت تلخ همسر شهید امر به معروف و نهی از منکر توسط اراذل شهید شد

۲۷ مهرماه سال ۹۹ در یکی از کوچه پس‌کوچه‌های تهران شهادت به سراغ مردی آمد که سال‌ها در پی شهادت […]