همسرکش

۱۱مرداد
مهندس ایرانی مقیم سوئد زنش را در خواب کشت / حبس ابد برای مرد همسرکش

مهندس ایرانی مقیم سوئد زنش را در خواب کشت / حبس ابد برای مرد همسرکش

به گزارش رکنا، مردی ایرانی که متهم است همسرش را در سوئد با شلیک گلوله به قتل رسانده است، به حبس ابد محکوم شد. […]