همسایگی ایران

۰۹تیر
افزایش چشمگیرکرونادر همسایگی ایران

افزایش چشمگیرکرونادر همسایگی ایران

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که شیوع ویروس کرونا در عراق از کنترل خارج شده است. روز گذشته «ادهم اسماعیل» […]